DOELSTELLING

Doordat een vereniging helaas niet meer kan bestaan van slechts gelden die beschikbaar komen uit contributies en omdat subsidies vaak verwaarloosbaar zijn, is het nodig om als amateurvereniging financiën beschikbaar te krijgen via secundaire wegen. Deze bron van inkomsten is voor een vereniging dermate belangrijk om te kunnen presteren op een behoorlijk niveau en ook om een eigen jeugdopleiding goed gestalte te kunnen geven.

Door middel van deze sponsoring kan men ook andere sponsoren beter leren kennen om de contacten onderling te intensiveren, kortom het gaat bij deze vorm van sponsoring ook om het onderhouden en vernieuwen van relaties.

WAT BIEDEN WIJ

Zoals al geschreven zal een gedeelte van de gelden beschikbaar komen aan de leden van de BusinessClub Bergentheim zelf. Tevens zal er een vermelding komen van uw bedrijfsnaam op een BusinessClub-bord dat is geplaatst op het sportpark. Ook krijgt u als lid van de BusinessClub Bergentheim de mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren bij één van de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

De kosten voor de BusinessClub Bergentheim bedragen € 450,00 per jaar excl. BTW. Van dit bedrag zal € 325,00 naar de vereniging gaan en € 125,00 zal worden besteed aan diverse contactmomenten.