Scheidsrechtersplan seizoen 2020/2021

De scheidsrechters worden aangewezen vanuit een gekoppeld team vanaf de categorie JO/MO17.

De leider van het gekoppelde team, dat een scheidsrechter levert, dient te zorgen voor een planning met daarin de namen van de scheidsrechters.

In onderstaand schema kun je vinden welke teams aan elkaar gekoppeld zijn.

TeamScheidsrechter vanuit:Contactpersoon/leider
JO8-1oudersNiet van toepassing
JO9-1oudersNiet van toepassing
JO9-2oudersNiet van toepassing
JO10-1JO19-1Jan Luisman
JO11-17e elftalBert Olsman
JO13-11e elftalJohan Stoeten
JO13-23e elftalHerman a/h Rot
JO15-1André HofsinkAndré Hofsink
JO15-26e elftalJeroen Centen
JO17-1*Niet van toepassing
JO19-1*Niet van toepassing
Dames 2*Niet van toepassing
Dames 3*Niet van toepassing
MO13-1Dames 1, 2 en 3 (oudsten)Jos Roelofs / Hans Mepschen
MO17-14e elftalErik Odink

* voor deze teams wordt er een scheidsrechter aangesteld vanuit de vereniging. Hiervoor is Mannes Mannessen de contactpersoon en te bereiken via: 06-27385448.

Voor de teams JO8/JO9 vragen wij de hulp van de ouders om als spelbegeleider (langs de lijn en niet in het veld) te assisteren, via deze link vind u de spelregels. Uiteraard staat plezier voorop bij onze jongste voetballertjes!

Om te zorgen dat het bekend is wie er komt fluiten is het de bedoeling dat de leider van het jeugdteam op dinsdag voor de wedstrijd contact opneemt met de leider van het gekoppelde team, dat de scheidsrechter moet leveren. Hierbij vindt afstemming plaats over wie er komt fluiten en zijn of haar telefoonnummer. Het is raadzaam dan zelf contact op te nemen met de desbetreffende scheidsrechter om hem/haar te attenderen op de komende wedstrijd waarbij hij/zij moet fluiten, indien dit nog niet gebeurd is.

Indien het gekoppelde team geen scheidsrechter kan leveren omdat zij zelf moeten voetballen, dan zal de leider van het jeugdteam vragen of één van de ouders kan fluiten op zaterdag. Lukt dit niet dan moet de leider van het jeugdteam uiterlijk woensdagavond contact opnemen met Jan Willems via 06-24644698, zodat hij kan proberen tijdig een andere scheidsrechter geregeld kan worden. Let wel dat het uiterste gedaan is om zelf een oplossing te vinden en dit niet te vaak voor moet komen.

Indien op de wedstrijddag de scheidsrechter niet op komt dagen dit dan is het verzoek dit bij vaststelling direct te melden bij Jan Willems tel. 06-24644698 en bij de coördinator van de jeugd commissie.

Sanctie: Indien een scheidsrechter zonder tijdige afmelding niet op komt dagen, dan is deze speler/speelster in principe de eerst volgende wedstrijd met zijn/haar team geschorst en niet speelgerechtigd!

NB: het is niet de bedoeling dat de leider van een team iedere zaterdag als scheidsrechter wordt benoemd, terwijl een speler wordt ingeroosterd. Het moet voor de wedstrijd duidelijk zijn wie er precies komt fluiten.