Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer en aanschaf van materialen voor de activiteiten op het sportpark en voor alle accommodatie zaken. Dit doet ze vooral met de zelfwerkzaamhedencommissie van de voetbalvereniging. Deze commissie regelt vooral de lopende zaken op het sportpark wat betreft alle accommodatie zaken en alle terreinzaken. Daarnaast heeft deze stichting contact met de materiaalbeheerders van de voetbalvereniging. Regelmatig heeft het stichtingsbestuur overleg met het bestuur van de voetbalverenging, want het gezamenlijke doel is iedereen goed te faciliteren om te kunnen voetballen. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jan Huiskes, secretaris Evert Jan ter Wijlen en penningmeester Anton Stoeten.