ZELFWERKZAAMHEDENCOMMISSIE

De zelfwerkzaamhedencommissie wordt gevormd door Bertus Brand, Hans Pullen, Jan Huiskes, Henk Steen, Benny Altena, Ep Hultink, Gerrit Eggengoor en André Hofsink. v.v.Bergentheim kan en mag trots zijn op de grote groep vrijwilligers (ruim 100 !!) die allerlei werkzaamheden verrichten in het onderhoud en ook in de nieuwbouw. Een jaarlijks terugkerend iets is de zelfwerkzaamhedendag op de vrijdag na hemelvaartsdag. deze wordt jaarlijks met veel enthousiasme bezocht. Aanspreekpunt voor deze commissie is Bertus Brand (23 15 97).

MAANDAGOCHTENDPLOEG - VRIJDAGMIDDAGPLOEG

Vele werkzaamheden binnen de vereniging worden uitgevoerd zonder dat daarbij wordt stilgestaan. Dit geldt zeker voor de werkzaamheden van de “maandagochtendploeg”. Deze groep vrijwilligers bestaat uit een wisselend aantal personen die wekelijks zorgen dat het sportveld weer keurig opgeruimd wordt. Ook worden de onderhoudswerkzaamheden aan het kunstgras wekelijks bijgehouden. Aanspreekpunt voor de maandagochtendploeg is Bertus Brand (0523 231597).

Naast de maandagochtend is er ook een groep vrijwilligers actief op de vrijdagmiddag. Deze groep vrijwilligers zorgt dat alles voor de wedstrijddag in gereedheid wordt gebracht. Bertus Brand (0523 231597) is ook het aanspreekpunt voor de vrijdagmiddagploeg.

ACTIVITEITENCOMMISSIE GREEN PRIDE

De Activiteitencommissie “Green Pride” is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden naast het voetbal. Als vereniging willen we meer zijn dan alleen een sportvereniging waar gevoetbald wordt. We willen onze leden ook een stuk gezelligheid en saamhorigheid bieden.

Heb je zelf goede ideeën, mail het naar huiskesmarjan@hotmail.com of spreek één van de commissieleden aan.

CONSUL

Henk Steen (0523 232379) heeft als consul de taak de wedstrijdvelden te keuren en bij afkeur van de velden dit door te geven aan de KNVB, aan de leiders van de betreffende elftallen en de bezoekende verenigingen. Het keuren gebeurt 's ochtends voor 7.30 uur. Omdat de situatie op het kunstgrasveld gedurende de zaterdag snel kan wijzigen (wel of geen sneeuw) geldt voor de wedstrijden op het kunstgrasveld dat deze voor het middagprogramma op een later tijdstip nogmaals wordt gekeurd. Deze herkeuring vindt plaats rond 12.00 uur (afhankelijk van reisafstand tegenstander).

TERREINBEHEERDER

Bertus Hultink (0523 232252) is als terreinbeheerder o.a. verantwoordelijk voor het wedstrijd gereed maken van de speelvelden. Enkele taken hieromtrent zijn; het belijnen van de speelvelden. plaatsten van de doelnetten en de cornervlaggen. Ook het plaatsen van de sponsorvlaggen, het verzorgen van de thee in de rust en het indelen van de kleedkamers behoren tot de taken van de terreinbeheerder.